คาถาบูชาชูชก (พ่อปู่ชูชก)

ตั้งนะโม ๓ จบ อิติ สุคะโต ชะนาสุโภ ชูชะโก สุคะโต อิติ อธิฐานแล้วมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ มีโชคมีลาภมิขาดสายหายจากความยากจน ตั้งนะโม ๓ จบ อุล ลุม ปะ ฐะ มัง ภันเต ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา เถรัสสะ อานุภาเวนะ สทาโหติ ปิยังมะมะ เมื่อว่าคาถาบูชาชูชกนี้จบแล้วก็ให้อธิฐานถึง “ชูชกมหาลาภ ” ให้ช่วยเหลือ ในสิ่งที่ปรารถนา ในไม่ช้าอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบัลดาลให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลทุกประการแลฯ

Read more...

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ จุดธูป 9 ดอก สักการะท้าวเวสสุวัณ-ท้าวเวสสุวรรณ และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่อง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

Read more...

คาถาหลวงปู่ฟั่น

ตั้งนะโม ๓ จบ นะโมวิมุตติยา นะโมวิมุตตานัง เป็นคาถาที่ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร) ให้ท่องเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นคาถาแคล้วคลาด เมตตามหานิยม ให้ท่อง 3 จบ , 5 จบ , 7 จบ หรือ 9 จบ จะได้ผลดัมาก

Read more...

คาถาพุทธวิทยาคม (หลวงปู่ครูบาธรรมชัย)

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ คาถาหลวงปู่ครูบาธรรมชัย (วัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่) สวด 3 จบทุกวันพระ พระคาถานี้มีคูรวิเศษ ดลให้ชีวิตรุ่งเรือง แคล้วคลาด จากสิ่งร้าย อันตรายต่างๆ เป็นที่รักชื่นชมของผู้คนทั่วไปทุกแห่งหน

Read more...

คาถาพ่อท่านคล้าย

ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธัง อรหัง พุทโธ ธัมมัง อรหัง พุทโธ สังฆัง อรหัง พุทโธ พิศิษฐ์อรรถกาโร นะโมพุทธายะ คาถาบูชาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วันสวนขัน วัดพระธาตุน้อย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

Read more...

คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

วิ วะ อะ วะ สุ สะ ตะ วิ วะ สะ วา หะ ฯ ระลึกถึงพระครูบาศรีวิชัยและพระครูบาชุ่มพุทธโกวัดไชยมงคล

Read more...

คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนแล้วกล่าวว่า นะ มะ ระ อะ นะ เท วะ อะ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) จ.สมุทรสงคราม

Read more...

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิน

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาราธนาเชิญดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งนะโม ๓ จบ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ โอม นะโม มหาตากสิโน มหาพุทโธ ราชชะสีโห นะโม พุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง พุทธะอะระหัง พุทธังปะสิทธิเต (เม) ธัมมังประสิทธิเต (เม) สังฆังประสิทธิเต (เต) มหาเทวัง ประสิทธิเต (เม) ฮิเร ฮิเร คุรู คุรู หุลุ หุลู สวา หายะฯ

Read more...

คาถาบูชาพระแม่โพสพ

ตั้งนะโม ๓ จบ โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตัง โหตุ (๓ จบ)

Read more...

คาถาบูชากรมหลวงชุมพร

(บทยาว) ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง อรหังพุทโธ พุทธมหาลาโภ มหาเทโว พุทโธโลกะนาถัง พุทธอรหังอะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ หุลุ หุลู สวาหายะ ภวันตุ เต (เม) (บทสั้น) ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ

Read more...