คาถาบูชาแม่พระคงคา

โอม อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ ทุติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ ตะติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ

Read more...

ตำรามหาฤกษ์

สิทธิการิยะเกจิอาจารย์กล่าวไว้ตั้งแต่เดิมว่า ถ้าจะดูฤกษ์งามยามดี ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่านให้ดูมหาฤกษ์ (ฤกษ์ใหญ่) เอาเป็นหลัก โดยให้ถือฤกษ์ตามวันข้างขึ้นข้างแรม ซึ่งใน 1 เดือนให้ แบ่งออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนข้างขึ้นนับตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำถึง 15 ค่ำ และส่วนข้างแรมให้นับตั้งแต่แรม 1 ค่ำ ถึงแรม 14 ค่ำ แล้วกำหนดดูว่า วันข้างขึ้น ข้างแรมอันไหนไหนจะดีก็ให้ถือฤกษ์ตามนั้นเป็นดีที่สุด ศุกลปักษ์ ศุกลปักษ์ (ข้างขึ้น) ไม่ว่าจะเป็นปีใด เดือนใด ให้ดูวันข้างขึ้นว่าคู่กับอันใดในต่อไปนี้ หากว่าวันนั้นเป็นวันข้างขึ้น 1 ค่ำ ดาวพุธนั้นตกที่มหาเศรษฐี และดาวพฤหัสบดีตกที่อากาศ ฉะนั้นเทพจรจะอยู่ที่บริเวณหัวไหล่ของพระนารายณ์ ให้ฤกษ์ทำการมงคลดีจะมีลาภสักการะ ถ้าหากเดินทางบกจะไม่ดี จะมีการเสียทรัพย์สินเงินทอง ให้เดินทาง ทางน้ำจึงจะดี จะได้ลาภ หากว่าไปสู่ขอสาว หรือว่าซื้อวัวควายและทำการค้าขายทั้งปวงนั้นถือว่าดีหมด แต่ให้ระวังอย่าเจรจาถ้อยความไม่ดี จะเสียสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า โชคดีนั้นจะอยุ่ที่เวลาตั้งแต่ช่วงเช้าจน ถึงตอนเวลาเที่ยง โชคร้ายจะอยุ่ที่เวลาตั้งแต่บ่ายถึงเวลารุ่งอรุณแล…

Read more...