คาถาหัวใจโจร

กันหะ เนหะ หัวใจโจรนี้ ใช้ได้สารพัดทางอยู่คง เสกเหล้ากินก็ได้ เสกว่านกินก็ดี อยู่คงนักแล

Read more...

คาถาสกัดโจรผู้ร้าย

เจโรอัตนะรถา ยิควา ภูมิยัง จักขุมัง ปรมานู ภัควโต อิทธิยา อัตตะโน สิริเร มังสัง จักขะ อวสุสตุ อวะสุสเต สริเว มังสัง โลหัตตัง ใช้ท่องเพื่อให้ปลอดจากโจรผู้ร้าย

Read more...