คาถาบูชาแม่พระคงคา

โอม อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ ทุติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ ตะติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ

Read more...