คาถาแคล้วคลาด 3

นะโม ๓ จบ โอมพญาฝนให้หลีกกู โอมพญาฟ้าให้อยู่ในกำลังตนกู มีพระสังข์แวดล้อม สองอ้อมปู่เฒ่าเวียงเหล็ก ทางนี้กูซิล่อง ป่องนี้กูซิไป โอมนะโมพุทธายะ สวาหะ ก่อนจะไปที่ใด ๆ เสกคาถาบทนี้แคล้วคลาดจากอันตรายแล

Read more...

คาถาแคล้วคลาด 2

นะโม ๓ จบ สัทธัง ธะนุง อากัฑมิตุง ทัตตะวา วิสัชเชตุง นาทาสิ ฯ สวดภาวนา 9 จบ ก่อนออกจากบ้านหรือขณะเดินทาง เพื่อพ้นภยันตรายที่คาดไม่ถึง

Read more...

คาถาแคล้วคลาด 1

พุทธา อะนุนามะริยา สุขังเขยเย พุทธา อะนินาสุหะลา ลิสังเขยเย พุทธา ริโยเคมะกุลัก ขะกัปปะเก วันทา มิเตสุระนะรัก กะเมสะเม ให้ท่องคาถานี้ 3 จบเวลาต้องการให้แคล้วคลาด ในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยง เช่นก่อนเดินทางไกล หรือขึ้นเครื่องบิน

Read more...