คาถาหัวใจเศรษฐี

อุ อา กะ สะ อา กะ สะ อุ กะ สะ อุ อา สะ อุ อา กะ สวด 5 จบ ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านทุกวัน บันดาลเงินทองโชคลาภ

Read more...

คาถามหาเศรษฐี รวย รวย

จัตตาโร สะติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว ให้สวดวันละ 5 จบ พระคาถาบทนี้ สวดกันมาช้านานแล้วไม่ทราบว่าเป็นพระคาถาของพระอาจารย์ท่านใดกันแน่ มีแต่ความเก่าแก่ที่มีอยู่ พระคาถานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องความร่ำรวย งานดี เงินดี ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ โชคลาภ

Read more...

คาถามหาเศรษฐี

จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว (สวด ๓ จบ) มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม (สวด ๓ จบ) เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ (สวด ๓ จบ) ใช้สวดบูชาประจำ ทุกเช้าค่ำ จะเป็นทำให้ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง จะเกิดลาภผลดีนักแล

Read more...