คาถาเมตตาจิต

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส์มิง มานะสัมภาวะเย พุทโธละลวย ธัมโมหาย สังโฆสูญ นะจังงัง โมจังงัง พุทละลวย ธาละลวย ยะสูญหาย คลายจิต ฯ พระคาถาบทนี้ ถ้าเจ้านายโกรธมาก ให้ภาวนาไปเถิดหายสิ้นแลฯ

Read more...

คาถาเมตตา 32 ประการ

นะโมเม ถะรุยะสา โสวะกัม นิโจเร วาหิ พะเนรัง มุเตนัง ยิเทนะ พุทธะ พาลา อิละโข ติงเธ

Read more...

คาถาเมตตา

พระอรหัง สุคโต ภควา นะเมตตาจิต ให้ใช้เวลาไปติดต่อผู้อื่น เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยก่อนจะออกจากบ้าน ให้นึกใบหน้าของผู้ที่เราจะไปหาก่อน แล้วภาวนาคาถาเมตตา บทนี้ไปด้วย เมื่อไปพบแล้วจะสำเร็จผลตามที่ต้องการ คาถาบทนี้ เป็นของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

Read more...

คาถาเจ้านายเมตตา

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ ให้สวดท่องภาวนา 3 จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา

Read more...

คาถาเมตตามหานิยม 4

(ปลุกเสกใส่สีผึ้ง) ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธานุสสติ เมตตาอย่าวาย กรุณาอย่าคลาย จิตตะมุทิตา ให้มาเป็นมิตร ให้มาเป็นเพื่อน อุเบกขาให้สูญหาย ธัมมานุสสติ เมตตาอย่าวาย กรุณาอย่าคลาย จิตตะมุทิตา ให้มาเป็นมิตร ให้มาเป็นเพื่อน อุเบกขาให้สูญหาย สังฆังนุสสติ เมตตาอย่าวาย กรุณาอย่าคลาย จิตตะมุทิตา ให้มาเป็นมิตร ให้มาเป็นเพื่อน อุเบกขาให้สูญหาย ตำนานโบราณกล่าวระบุไว้ว่า ให้สูเจ้าเอาสีผึ้งแท้ที่เคี่ยวจากรังผึ้งแท้เท่านั้นมาแล้ว บริกรรมด้วยพระเวทบทนี้ ปลุกเสกอาคมประจุลงในสีผึ้ง น้ำไปสีปากก่อนจะออกจากบ้าน ไปพูดคุยหรือเจรจาเรื่องใด จักสมหวังทุกกคราไม่มีผิดหวัง ผู้ใดได้ฟังเราพูด จักงวยงงหลงไหล ด้วยสำเนียงอันไพเราะเสนาะหูยิ่ง การนั้นก็จะสำเร็จดังใจหมาย หรือจักปลุกเสกทำน้ำมนต์เอามาล้างหน้าก็ดีนักแลไม่แพ้ปลุกเสกสีผึ้งทาปาก มากด้วยพุทธคุณล้ำเลิศเหลือคณานับ นับว่าเป็นอีกพระเวทที่สุดยอดของวิชาไสยศาสตร์มนตร์ขาว เป็นที่ยอมรับในหมู่บรรดาหมอพระ หมอผีและหมอไสยศาสตร์ ที่มีวิชานี้ไว้ปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังให้มีพุทธคุณทางเมตตามหานิยม หากปราศจากเวทมนตร์บทนี้แล้วไซร้ การปลุกเสกนั้นจักล้มเหลวและขาดความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธคุณ

Read more...

คาถาเมตตามหานิยม 3

พุทโธ พุทธานัง พุทธลาภัง วิภาสิตัง พุทธะตัง สนุสปัตโต พุทธโปตัง ชิวหาสุวรรณณัง มธุวาจัง ปิยังมะมะ สำหรับพระคาถาบทนี้ หากท่านใดใช้สมาธิเป็นที่ตั้งแล้วท่องปฏิบัติตามจะได้ผลดี หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

Read more...

คาถาเมตตามหานิยม 2

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ…

Read more...

คาถาเมตตามหานิยม 1

นะ เมตตา โม กรุณา พุท ธปราณี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด หรือของอีกสำนักหนึ่งว่าสั้นๆ ดังนี้ “เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา”

Read more...