คาถาเบิกเนตร

สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ คาถาเบิกเนตร พระคาถาเบิกเนตร บทนี้ มีประสิทธิภาพมากมายหลายสถาน คาถาเบิกเนตร ใช้เบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างหรือหล่อใหม่ก็ได้ หรือรูปปั้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทพ หรืออะไรก็ได้ทุก ๆ อย่าง ใช้พระคาถาบทนี้ เสกสุรา หรือเสกน้ำ พ่นตาแดงตาเจ็บก็ดีนักแล หรือจะใช้คาถาเบิกเนตร กับร่างทรง ร่างเทพใหม่ ๆ ในการเบิกเนตรเบิกทวาร เปิดพระโอษฐ์ ก็ใช้ได้ดียิ่ง

Read more...

คาถาประสบเนตร

โอมพระเนตร เล็งแลไปต้อง เป็นบ่วงคล้องต้องตานาง เนตรจะพันธัง จิตจะพันธัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ คาถาบทนี้ภาวนาประสบเนตรดีนักแล

Read more...