คาถาเจ้านายเมตตา

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ ให้สวดท่องภาวนา 3 จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา

Read more...