คาถาเงาะถอดรูป

พุทโธ รูปงาม เหมือนรูปพระพรหม พุทธัง มะ รูปงามเหมือนรูปพระอินทร์ พุทธะสัง รูปงามเหมือนโฉมพระนารายณ์ จะแปลง ลงมา เหมือนเทวดาสวาหะ อวิสุนุสสานุสสติ ติวาปิภะ ฯลฯ ภาวนาคาถาเงาะถอดรูป ก่อนออกจากบ้าน ทำให้ผู้หญิงหลงใหล

Read more...