คาถาเกราะแก้ว

พุทธังเกราะอิติกุรังตัง พระพุทธ จงมาเป็นหนัง พระพุทธัง คงทรหด ตะโจ หนัง ธัมมังเกราะอิติกุรังตัง พระธัมมังจงมาเป็นเนื้อ พระธัมมัง คงทรหด มังสัง เนื้อ สังฆังเกราะ อิติกุรังตัง พระสังฆัง จงมาเป็นกระดูก พระสังฆัง ทรหด อัฏฐิ กระดูก อิสะวาสุคงคง ตรีเพชชะคงคง ฯ พระคาถาเกราะแก้วนี้ ท่านให้แต่งตัวด้วยพระคาถาเกราะแก้วนี้ ก่อน จะขึ้นชกมวย ให้เอามือลูบไปมาให้ทั่วตัว คงทน เหมือนมีเกราะแก้วกำบัง

Read more...