คาถาหนุมานคลุกฝุ่น

โอมผงเถ้าธุลี คงกระพันชาตรี สะวาหะ คลุกคลีตีมะอะ คาถาหนุมานคลุกฝุ่น นี้ให้เสกฝ่นทาตัวเถิด เกิดกำลังขึ้นเป็นควทน อยู่คงแก่สารพัดอาวุธ

Read more...

คาถาหนุมาน

หะ นุ มา นะ (ภาวนา ๓ จบ) คาถาหนุมานบทนี้ ป้องกันศัตรูปองร้าย มีอำนาจไม่กล้าทำอะไรเรา แคล้วคลาดว่องไว ดีนักแล คาถาปลุกหนุมาน หนุมานหลวงพ่อสุ่น คาถากำกับหนุมาน ตำรับมูลนิธิหลวงปู่ทิม

Read more...