คาถากันสุนัข

นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ อิสวาสุ อุอะมะ ใช้ท่องแล้วเป่าเบาๆ เวลาเจอสุนัขดุ

Read more...