คาถาตัดสายลม

ตั้งนโม ๓ จบ กลั้นใจพนมมือพร้อมมีดอะไรก็ได้ และท่องว่า “ลูกหัวปลีหาพี่ไม่ได้ตัดสายลมหายตัดสายลมขาด ลูกสุดท้องหาน้องไม่ได้ตัดสายลมหายตัดสายลมขาด” ๓ คาบ เป่าไปที่มีด ใช้คมมีดหันไปทางที่ลมพัดแรง ใช้ได้เฉพาะฤดูฝนที่มีลมกรรโชกแรง ฤดูหนาวใช้ไม่ได้มันผิดธรรมชาติ

Read more...