คาถาปลุกวัวธนู

พุทธังเป็นโต โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ ธัมมัง เป็นฤทธิ์ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ สังโฆ เป็นวิญญาณ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาปาติกะ เวลาปล่อย ภวัสสะตังนาทิง (108จบ) เวลาเรียกวัวธนู มาเถิดมามามิมา เอหิสวาหะ คัจฉะ อมุมหิ โอกาเสติ

Read more...