คาถาเต่าเรือน

คาถาเต่าเรือน หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง ตั้งมะโน ๓ จบ นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะ อะอุอะ คาถาพญาเต่าเรือน นะสังสิโม ภะวะวานาโถ สุสิโม พุทโธภะคะวา คาถาพญาเต่าเรือน (เต่ากัสโป) นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ สวด 9 – 12 จบ

Read more...