คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

วิ วะ อะ วะ สุ สะ ตะ วิ วะ สะ วา หะ ฯ ระลึกถึงพระครูบาศรีวิชัยและพระครูบาชุ่มพุทธโกวัดไชยมงคล

Read more...