คาถาเสกลูกอม

ให้เสกอาคมบทนี้ อมใส่ปาก ไปพูดกับใคร จักรักและเชื่อคำพูดเรา พุทธคุณ…ไปเจรจาความใดจักสำเร็จ ท่านว่าให้นำลูกอมมาปลุกเสกอาคมบทนี้ให้ครบ 108 จบ แล้วจึงใส่ปากอมเอาไว้ เดินทางไปอดน้ำได้ดีนัก อีกทั้ง ยังแคล้วคลาดคงทนกับสารพัดศัตรูได้ทั้งปวง ปลุกเสกลูกอมด้วยพระคาถาบทนี้ พุทโธ พุทธัง พุทธะ ธัมโม ธัมมัง ธัมเม ธัมมะ สังโฆ สังฆัง สังเฆ สังฆะ สัพพะสัตรูวินาสสันติ เสกพระเวทย์นี้ให้ครบ 108 จบ อมลูกอมเสกอาคมบทนี้แล้ว ไปเถอะไปเจรจาพูดกับใคร เธอหรือเขาจักรักเราหรือจักได้ความเมตตาจากผู้นั้น

Read more...