คาถาเทียนมหาลาภ

ท่านว่าเสกอาคมบทนี้ ใส่ผู้ใดจะนะจังงังงวยงง พุทธคุณ…แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง ท่านว่าให้ทำเป็นไส้เทียน ปลุกเสกด้วยพระอาคมเทียนมหาลาภบริกรรมให้ครอบ 108 จบ จงใช้ของมีคมขูดเอาเทียนเป็นผงทาตัวเถิดจักเป็นนะจังงัง แคล้วคลาดหาค่ามิได้ ให้บริกรรมพระคาถาบทนี้ พุทธังบังจักขุ ธัมมังบังจักขุ สังฆังบังจักขุ พุทธังบังจิตตัง ธัมมังบังจิตตัง สังฆังบังจิตตัง พุทโธตะโนทัง ธัมมังตะโนบัง สังฆังตะโนทัง อรหังสุดโตภควา นะปิดตาโนทิเท็พอิ นะจังงง โมจังงง พุทละลวย ธาละลวย ยะฆ่ามิตายหายบัดนี้ นะโมพุทธายง ยะธาพุทโมนะ นะจังงง โมจังงง พุทกำบัง ธาเฝ้าไว้ ยะหายไป อาคมบทนี้มีความศักดิ์สิทธ์ยิ่ง ผู้ใดมีไว้ติดตัวชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง และจักแคล้วคลาด จากภัยทั้งปวง

Read more...

คาถาลาภมหานิยม

ปรารถนาหญิงแลชายใด ให้เสกอาคมบทนี้เป็นตัวช่วย พุทธคุณ…ให้รักและหลงใหลดีนักแล เชยยะ เชยยะ อิติปิโสภะคะวา อะระหังเตโช อาโป วาโย ปถวี โสภาจะติ นะโม ธัมโม ปุริโส อิตถีโย คันธะโนชาโต เอหิ เอหิ ปริเท วันติ ปิยังมะมะฯ พระเวทอาคมบทนี้ ครูบาอาจารย์ท่านให้สวดถึง 108 จบ ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพระมหานะมุตตะโม ปิโยนาคะสุปัณณานัง ปิณิทรียัง นะมามิหังฯ พระเวทอาคมบทนี้ ครูอาจารย์ท่านให้สวดถึง 108 จบ

Read more...

คาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง ให้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบและตอนเช้าอีก 3 จบ จะเรียกทรัพย์ เป็นการเรียกทรัพย์เรียกลาภ สวด 5 จบก่อนออกจากบ้าน ก่อนเปิดร้านค้าขาย พระคาถานี้มิคุณวิเศษด้าน เสริมโชคลาภ เงินทอง และความราบรื่นต่างๆ

Read more...