คาถารอดพ้นภัย

อิ ติ ภะ คะ วา ภะ คะ วา พุท โธ ภะ คะ วา ฯ สวด 5 จบ อธิฐานจิตให้รอดพ้นปลอดภัยจากอันตราย หรือเคราะห์กรรม

Read more...

คาถารอด

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง ใช้สวดภาวนาเมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดี เช่น รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย อันตรายกำลังเข้าใกล้ ก็ให้ท่องคาถานี้เพื่อให้รอดพ้นอันตราย ได้อย่างไม่คาดฝัน

Read more...