คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

นะโม ศิวะโก ศิระสาอรหัง การุณิโก วิสะตะทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยังจันทัง โกมาระภัทโต ปะกาเสติปัทธิ โตอะเมหะ โสระ โรคา สุมะนาโหมิ นะระนะอะ โรคาพยาธิ วินาสสันติ คาถาบูชา พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ นี้ ให้บูชาเป็นประจำ ความป่วยไข้หรือ โรคภัย จะไม่มากล้ำกราย แต่ต้องอยู่ในศีลธรรม พ่อหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ จัดเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ฉะนั้น พึงตั้งจิตสวดบูชาโดยความเคารพโดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศพ หรือ คนป่วย ควรจะสวดเป็นประจำ วิญญาณร้ายจะไม่ตามติดมากรังควาญ อีกบท “โอม นะโม ชีวะกะโกมาระภัตโจ ปูชายะ” ขอพรท่านก่อนกินยาจะทำให้หายเร็วขึ้น

Read more...