คาถาบูชาดวง เกิดวันพฤหัสบดี

ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ คาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพใช้ทาง เมตตามหานิยม สวดวันละ 19 จบ

Read more...

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตังวเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางสมาธิ คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดพฤหัสบดี สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ

Read more...