คาถาปลุกพระ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทธโธ นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ จิเจรุนิ นะชาลีติ เอหิ เอหิ ใช้ทุกวันก่อนแขวนพระ

Read more...