คาถาอาราธนาพระสมเด็จ

โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง ใช้สวดภาวนา พระสมเด็จขึ้นคอ (ใช้บูชากับพระสมเด็จ ได้ทุกวัด)

Read more...

คาถาบูชาพระสมเด็จ

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา ให้สวดภาวนาบูชาพระสมเด็จ เมตตามหานิยมประเสริฐนัก (สามารถบูชากับ พระสมเด็จได้ทุกวัด)

Read more...