คาถาหัวใจพระรัตนตรัย

อิ สะ วา สุฯ สวด 9 จบ ขอโชคลาภ เสริมเสน่ห์เมตตา สวดเป่าเสกใส่ผู้คน หรือสัตว์มีพิษ สะกดมิให้มาทำร้ายเราได้ พระคาถานี้ถ้าจะจับเหล็กแดง ให้เสกมะกรูดส้มป่อย 7 คาบ ทามือแล้วจับมิร้อนเลย ถ้าจะกำหราบศัตรูให้ว่า 19 คาบ ถ้าจะผูกปากสัตว์ทั้งหลายให้ว่า 18 คาบ อ้าปากมิออกเลย ให้เขียนอักษรนี้ใส่ฝ่ามือเสก 11 คาบ เป่าลง ยกมือตวาดหอกดาบ ตกจากมือล้มลงทั้งยืนแล ถ้าจะปัดพิษงู ให้เอาหญ้าแพรก 1๔ ยอดมาเสกแล้วพัน ถ้าตายแล้วเป็นขึ้นมาแล ถ้าจะขับผีให้เขียนอักษรนี้ใส่ฝ่ามือตีหลังมันออกแล เสกสะเดาะได้สารพัด ถ้าแม้นเจ้านายท่านโกรธ ให้เสกน้ำล้างหน้า เวลาเสกให้บ่ายหน้าไปทางตะวันขึ้น ท่านหายโกรธสิ้นแล เสกน้ำมันเสกขี้ผึ้งเป็นทางเมตตาตามหานิยมดีนักแล จะใช้ทางคงกระพัน ท่านได้ถอดเป็นดังนี้ กะระมะถะ กิริมิถิ กุรุมุถุ เกเรเมเถ ให้เสกด้วยคาถานี้คงทนดีนักแล

Read more...

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ (กราบ) แบบที่ 1 อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัชชะขะมามิ ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน ปะฎิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ เถเรปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะกะตัง สัพพัง อะปะราทังขะมามิภันเต ณ โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอขมาโทษ ต่อพระรัตนตรัย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สบประมาทพลาดพลั้ง ต่อพระพุทธ ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ สมัยเป็นคนพาลคนหลง อกุศลเข้าสิงจิต ให้ทำความผิดต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ผิดต่อคุณครูอาจารย์ ผิดต่อหลวงพ่อ หลวงปู่…

Read more...

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

Read more...

บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ เป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณเบื้องต้นก่อนสวดมนต์ บูชาพระ หรือทำพิธีการต่าง ๆ

Read more...