คาถาแก้ผีเข้า

นะเคลื่อน โมคลาย พุทหาย ธาแก้ ยะสูญหายบัดนี้ ฯ ถ้าภาวนากลับ(ย้อนกลับ) จะขับไล่ผีออก

Read more...

คาถาขับผี

อิติปิโส ภะคะวา เวสสุวัณโณ นะโมพุทธายะ นะขับ โมไล่ พุทไป ธาจาก ยะสูญหายบัดนี้ พุทธังขับ ธัมมังขับ สังฆังขับ พุทธอิฏฐิ สะมุหะคะติ สะมุหะคะตา สะมุหะเสมา สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะโต ปถวี เตโช อาโป ธาตุ สวาหะ สวาหาย ฯ ให้ทำน้ำมนต์รดคนที่ถูกผีเข้า หรือถูกของ ก็จะหาย พระ วิเศษดีนักแล

Read more...

คาถาปลุกผีลุก

ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อน สะอะนิโส สะอะนิสัง ทุสะนิโส ทุสะนิสัง โอม นะโมนามะมัง สะมาโส ยุตตะโส ยุตถะ เอหิมานะ หิเนถาเน นามะวิกรึง คะเร เอหิจิตตัง มามะ ภูตา พันธานัง วิกรึงคะเร เอหิ มะมา อะอิเออุ ทุสะนะโส นะโมพุทธายะ กลางดึกสงัด ต้องมีกุ้งพร่าปลายำ เหล้ายามาด้วย เพื่อจะทำการปลุกให้ผีลุกขึ้นมา เพื่อจะได้ใช้งานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ (แต่อย่าให้ผิดศีล) มิใช่ข้อห้ามจะใช้ผีที่ปลุกขึ้นมานี้ได้ทุกอย่าง แต่ทางที่ต้องห้ามจะทำให้ผีนั้นกลับเห็นเราเป็นศัตรู อาจจะทำร้ายเราให้ถึงตาย หรือเป็นไข้หัวโกร๋นได้ไม่ยากนัก

Read more...

คาถาป้องกันผี

ตั้งนะโม ๓ จบแล้วสวด แบบที่ 1 นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ แบบที่ 2 พุท ธัง กันจะ ธรรมมัง กันจะ สังฆัง กันจะ นะระ นะจะ พุทธะ คุณณัง ธรรมมะ คุณณัง สังฆะ คุณณัง พุท โธ ภัณ ทะนะ จิตตัง ธรรมโม ภัณ ทะนะ…

Read more...