คาถาป้องกันผีพราย

ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง ใช้สวดภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่างๆ หรือภาวนากับน้ำนำไปพรมกับคนที่คิดว่าจะถูกวิญญาณสิงสู่

Read more...