คาถาเสกป้องกันตัว

นะโมพุทธายะ โมพุทธายะนะ พุทธายะนะโม ธายะนะโมพุท ยะนะโมพุทธา อาราธนานัง นะวันทนานัง ปุเชมิพุทธัง อะภิชะยันติ ใช้เสกป้องกันภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตราวุธ หรือเครื่องรางของที่บูชา หรือเลี้ยงไว้ มิให้เข้าตัวได้ และกันคุณไสยต่างๆ ได้ร้อยแปด

Read more...

คาถาป้องกันตัว

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัย จากอันตรายไ ม่ว่าคนหรือสัตว์

Read more...