คาถาปลุกพระ (ขุนแผน)

สุนะโมโล มะยังภันเต นะโมพุทธายะ มะอะอุ อุอะมะ โลโมนะสุ มะอะอุ สุนะโมโล เป็นคาถาที่ใช้ในการปลุกพระขุนแผนที่เรามีอยู่ ตั้งจิตให้นิ่งก่อนอาราธนา

Read more...

คาถาปลุกพระ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทธโธ นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ จิเจรุนิ นะชาลีติ เอหิ เอหิ ใช้ทุกวันก่อนแขวนพระ

Read more...