คาถาหัวใจพระยาปลาไหลเผือก

วิเวสุเว อะยะเวยยะ เสพุเสวะ เสตะ อะเส คาถานี้ ท่านให้เสกน้ำลูบตัว เนื้อตัวจะลื่นเหมือนปลาไหล จับตัวไม่อยู่ มัดรัดรึงด้วยโซ่ตรวนเชือกมิอยู่เลย กับทั้งแคล้วคลาด คงทน ต่อหอกดาบ ปืนผาหน้าไม้ สารพัดอาวุธอีกด้วย ประสิทธิ์นักแล

Read more...