คาถาเสกปลาตะเพียนทอง

ท่านว่า บูชาแขวนไว้หน้าร้าน จักค้าขายของดีเป็นเลิศนักแล พุทธคุณ…เป็นของขลังที่คนไทยบูชาไว้ค้าขาย เตรียมปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองเรียบร้อยแล้ว ให้ลงอักขระหัวใจ พระฉิมในรูปปลาตะเพียน บริกรรมปลุกเสกด้วยหัวใจพระฉิมคือ น ชา ลิ ติ พร้อมกับบริกรรมพระเวชบทนี้ นะมัดถุ อิเมตตา มหาชะนา สัพพะ ลาภา ภะวันตุเต ลงอิ อุเมตตา มหาราชา สัพพะสะเนหาจะปูชิโต ลงอุนะนามีนา มหาลาภา ภะวันตุเต ให้เสกลง นะ ตัวกลางด้วย แล้วเจาะปูปลาตะเพียนทั้งสองตัว จึงร้อยด้วยเชือกสำหรับแขวน ถ้าเป็นร้านค้าให้แขวนไว้หน้าร้าน หรือ ถ้าจะแขวนไว้ในเรือเพื่อค้าขาย ให้อาราธนาปลาตะเพียนผูกไว้บนหัวเรือ 1 ตัว แล้วที่ท้ายเรือ 1 ตัว เมื่อออกเรือไปค้าขาย จักซื้อง่ายขายคล่องดีนักแล

Read more...