คาถาหัวใจปฏิสังขาโย

จิปิเสคิ พระคาถาหัวใจปฏิสังขาโยนี้ มีคุณค่าวิเศษมาก ท่านให้เสกข้าวกินเป็นประจำ สารพัด อยู่คงดีนักแล หรือจะเสกของอย่างอื่นกินก็ได้ เช่นเสกบรเพ็ดหรือขมิ้นกิน ใช้ในทางอยู่คงวิเศษนักทางเมตตามหานิยมก็ใช้ได้ พระคาถานี้ใช้ได้สารพัด ทุกประการแล

Read more...