คาถาลงน้ำ

ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคกะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ โอมชำระ มหาชำระ นัทธีสะคะระชำระประสิทธิเม คาถาลงน้ำ เป็นคาถาที่ใช่ท่องภาวนาก่อนที่จะลงแม่น้ำลำคลองหรือทะเล ท่องคาถา ลงน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ และสิ่งที่มองไม่เห็น ที่อาจจะเป็นนอันตรายต่อเรา (เหมือนคาถายันทุน ต่างตรงวรรคสุดท้าย)

Read more...

คาถาเสกน้ำล้างหน้า

พระพุทธล้างหน้า พระธรรมล้างโศก พระสงฆ์เพิ่มสุข ยาตรามาดี สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา เมื่อตักน้ำล้างหน้าให้ผินหน้าไปทางทิศตะวันออก เอานิ้งชีข้างขวาเขียน “มะอะอุ” ลงในน้ำล้างหน้า พร้อมกับบริกรรมพระพุทธมนต์ มะอะอุ พ่นใส่น้ำ 3 จบ จึงอธิฐาน และสวดบทพระพุทธมนต์ แล้วล้างหน้าและประพรมตบท้ายทอย 3 ครั้งเจริญสุขยิ่ง

Read more...