คาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ อิมัสมิงกาเย ปฐวีธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา สัญญาปรินามะนัง นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ อิมัสมิงกาเย เตโชธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ อิมัสมึงกาเย วาโยธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ ยะทาพุทโธนะ ควรปลุกเสกพระคาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน (พระคาถาทำน้ำมนต์แก้อาการบ้า) ให้ได้ 108 จบ และ ในวันต่อมา เมื่อมีเวลว่าง ก็ควรปลุกเสกอีก ปลุกเสกพระคาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน (พระคาถาทำน้ำมนต์แก้อาการบ้า) บ่อย ๆ ด้วยจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ เมื่อน้ำหมดก็เติมใหม่ได้ ไม่ช้าไม่นาน อาการบ้า สติฟั่นเฟือน จะค่อย ๆ หายไปแล

Read more...

คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี

พุทธะสังมิ สังสิโมนา ธัมมะสังมิ โมนาสังสิ สังฆะสังสิ สิโมนาสังฯ คาถานี้ทำน้ำมนต์พรมขายของดีนักแล

Read more...