คาถานะเมตตา

ขาดเสน่ห์ ขาดเมตตา อยากจะให้ มีนะเมตตา ท่านว่าต้องหาตัวช่วย พุทธคุณ…เสกแล้วใครเห็นจักเมตตาเอ็นดูเรา ปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้ ปิโยเทวมนุสสานัง ปิโยพรมหา นะมุตตะโม ปิโยนาคะ ปุปันนานัง ปินินทรียัง นะมามิหัง โสคาวิระตะจิตโตโย โสกะมาโน สะเทวะเก โสกัปเปเต นะโม เทนโต โสภะวันนัง นะมามิหัง และพระเวทอาคมบทนี้ ลองนำไปใช้กับตัวเอง ให้บริกรรมก่อนนอน 108 จบ หรือจะออกจากบ้านไปไหนให้บริกรรมพระเวทบทนี้ครบ 108 จบ รับรองว่าไปไหนจักมีคนมอง โดยเฉพาะเพศตรงข้ามจักรักแลให้ความสนใจตัวเรากว่าแต่เมื่อก่อน

Read more...