คาถานกเค้าแมว

นะโม ๓ จบ โอม กุกะกัง กุกุกังกะ 9 จบ สักการิยะอาจารย์โบราณท่านกล่าวว่า เวลานกเค้าแมวบินไปตรงไหนหรืออยู่ตรงไหนมักจะมีฝูงนกต่างๆมาบินเป็นบริวารล้อมรอบอยู่เสมอดังนั้นคณาจารย์ต่างๆจึงใช้บริกรรมคาถานกเค้าแมว เพื่อให้เกิดเป็นเมตตามหานิยม เป็นที่รักแก่ศิษย์และบริวารทำให้คนทั้งหลายดีนักแลฯ

Read more...