คาถาเสริมทรัพย์

ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม. ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นตอนเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น นอกนั้นว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้นจะบังเกิดโชคลาภมากมาย สวดไว้เป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต หรือสวด 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน ตื่นนอน จบข้าวใส่บาตร หลวงพ่อปาน วัดบางโคนม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more...

คาถาเรียกทรัพย์

นะโม ๓ จบ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ) วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา สวดไว้เป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดีดี เข้ามาในชีวิต สวด 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน ตื่นนอน จบข้าวใส่บาตร

Read more...

คาถาโภคทรัพย์

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวะตาปิ นิปัตเตยยัง มหาเตชัง พะเล เนเน เตเช ชะยะตุ ชะยะมังคะลังฯ สวด 9 จบ พระคาถานี้มีคุณวิเศษจะบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติ มั่งมีด้วยลาภยศ และทรัพย์สินเงินทอง

Read more...