คาถาป้องกันถูกคุณ

ตั้งนะโม ๓ จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังกันนะ กันนะพุทธัง ธัมมังกันนะ กันนะธัมมัง สังฆังกันนะ กันนะสังฆัง ภาวนาก่อนนอน หรือเดินผ่านป่าช้ากันปีศาจที่จะเข้าสิง สวด 9 จบ เพื่อป้องกันคุณไสยและการกระทำของต่ำ ของร้าย ต่างๆ อาจสวดเป่าใส่ขันน้ำ แล้วเอาน้ำรดบ้านรดตัวบุคคล ก็ได้ ให้เสกพระคาถา ล้างหน้าหรือ บริกรรมท่องคาถากันกระทำ (ป้องกันอาถรรพณ์)

Read more...