คาถาตาทิพย์

นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง อาคัจฉายะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติ วัตตัพโพ อาคัจฉาหิฯ สวด 5 จบ ขอนิมิตที่บันดาลโชคลาภแก่ตน อธิษฐานจิต ตั้งสมาธิขอเห็นชัดเจนในสิ่งที่ปรารถนา พระคาถาตาทิพย์ (มองเห็นในที่อับที่มืดดีนัก) ตั้งนะโม ๓ จบ อุ เอ อะ เยฯ นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติต วัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯ โอมเพี้ยง นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา…

Read more...