คาถาบูชาดวงชะตา

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ คาถาบูชาดวงชะตา (คาถาพิชัยสงคราม) เป็นของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อคุ้มครองให้แคล้วคล้าว จากอุปอันตรายต่างๆ ในคราวปราบศัตรูกู้บ้านเมืองไทย (ลาภมาก-แคล้วคลาด-ชนะศัตรู-เมตตามหานิยม ผูกดวงชะตา ฯลฯ) หมั่นสวดเช้า…

Read more...

คาถาบูชาดวง เกิดวันเสาร์

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ คาถาพระนารายณ์ถอดจักรใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์ สวดวันละ 10 จบ

Read more...

คาถาบูชาดวง เกิดวันศุกร์

วา โธ โน อะ มะ มะ วา คาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ใช้ ทางมหานิยม สวดวันละ 19 จบ

Read more...

คาถาบูชาดวง เกิดวันพฤหัสบดี

ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ คาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพใช้ทาง เมตตามหานิยม สวดวันละ 19 จบ

Read more...

คาถาบูชาดวง เกิดวันพุธ(กลางคืน)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ คาถาพระนารายณ์พลิกแผ่น ดินใช้แก้ความผิดต่างๆ สวดวันละ 12 จบ

Read more...

คาถาบูชาดวง เกิดวันพุธ(กลางวัน)

ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท คาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร สวดวันละ 4 จบ

Read more...

คาถาบูชาดวง เกิดวันจันทร์

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา คาถากระทู้เจ็ดแบกใช้ทางคงกระพัน สวดวันละ 15 จบ

Read more...

คาถาบูชาดวง เกิดวันอาทิตย์

อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปใช้ทาง เมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ 6 จบ

Read more...