คาถาต้านคลื่น (พระเจ้าห้ามสมุทร)

สมุททะโอเฆ อัมพุคะเต จะระณัง สัมพุทโธ ทะเวหัตเถ ราวา สะมุทธัง วารีติฯ สวด 3 จบ เสกเป่าลมออกไปในระหว่างเดินทางทางน้ำ เพื่อขอความปลอดภัยและให้รอดพ้นจากพายุคลื่นลมมรสุมทั้งปวง

Read more...