คาถาเสกข้าวกิน

มรัตเสปะติ ทาเรนะตุง อังลามหาอังลา อะสุจะสุ เสสุ อะสุ อะตินะโมอัต พุทธยัต โมแยก ใครขืนปืนแตก อุด้วยนะดม พุทธายะพุทธ ปิด โมปัด อิติสะกัด อุดทังอัดโท นะมะพะทะ พระ คาถาเสกข้าวกิน ใช้เสกข้าวกิน อยู่ยงคงกระพัน กันศาสตราวุธทั้งปวง

Read more...

คำกล่าวถวายข้าวพระพุทธ

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

Read more...