คาถาเรียกกุมารทอง รักยม

เอหิกุมาโร เอหิกุมารี เอหิรักยม เอหิพรายทอง ปิยังมะมะ ปุตตัง วะซายะติ อารักขานะ ปัจจะโย เจ้ารักเจ้ายม กุมารทอง พรายทอง จงมา จงมา เอหิมะมะ กุมารทองนั้นก็คือเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่มีวิญญานของเด็กสิงสถิตอยู่ คาถาเรียกกุมารทอง ใช้เมื่ออยากให้กุมารทองช่วยอะไรก็บอกกล่าวไป และเมื่อเวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกให้เขา(กุมารทอง – รักยม)ไปด้วยกับเราด้วย คาถา เรียกกุมารทอง คาถารักยม นี้ใช้ในขณะที่เราจะกินอะไร หรือเอามาให้เขากิน ก็จะต้องเรียกด้วยคาถานี้เช่นเดียวกัน ถ้ามีศัตรูหรือกำลังเดือดร้อน ก็เรียกให้เขา(กุมารทอง – รักยม)ช่วยด้วย คาถาเรียกกุมารทอง คาถารักยมนี้เหมือนกัน วิธีเลี้ยงกุมารทอง คาถาบูชากุมารทอง

Read more...

คาถาเพิ่มพลังกุมารทอง

โอม สุวรรณโน ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก สัพพะทิเสสุวัตตะโก สัพพะคาเมสุโคจะโร สัพพะชะนานังหะทะเย มาหาเตโช ปะวัต ติโก รัตนะ ตะ ยานุภาเวนะ รัตนะ ตะ ยะ เตชะสา เทวานัง อิทธิ พะเลนะ กุมา โร จะ มหิทธิ โก

Read more...

คาถาปลุกเสกรักยม

จิเจรุนิ จิตตัง เจตตะสิกกัง รูปัง กุมาโรวา นิมิตตัง กุมารทอง เจ้ารัก เจ้ายม พรายทอง อาคัจฉาหิ จิตติ เอหิ เอหิ นะมะพะทะ นะมะพะทะ นะมะพะทะ คาถาบทนี้ จะใช้ปลุกรักยมก็ได้ กุมารทอง – รักยมก็ได้ ลูกกรอกก็ได้ คาถาปลุกเสกรักยม ใช้ปลุกเสกประจำทุก ๆ วัน อย่าให้ขาดเขาก็จะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นอีก และมีชีวิตชีวาอยู่กับเราตลอดไป และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าให้น้ำมันจันทร์ในขวดแห้ง

Read more...

คาถาปลุกเสกกุมารทอง

ตั้งนะโม ๓ จบ เอหิ กุมารัง กุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธ คาถาปลุกเสกกุมารทอง เวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกให้กุมารทองไปด้วยกับเราด้วยคาถาปลุกเสกกุมารทองนี้

Read more...