คาถาบูชากรมหลวงชุมพร

(บทยาว) ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง อรหังพุทโธ พุทธมหาลาโภ มหาเทโว พุทโธโลกะนาถัง พุทธอรหังอะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ หุลุ หุลู สวาหายะ ภวันตุ เต (เม) (บทสั้น) ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ

Read more...