พระคาถานวโลกุตระ 9 ประการ

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ พะ คาถานวโลกุตระ 9 ประการนี้ ใช้เสกน้ำล้างหน้า หรือเสกแป้งผัดหน้าเข้าหาผู้ใหญ่ มีเมตตามหานิยมเป็นอันดี หรือจะเดินทางไปในทิศใดๆ ให้ใช้พระคาถานวโลกุตระ 9 ประการ บทนี้ภาวนาตลอดไป ภัยจะไม่มี ป้องกันและแคล้วคลาดเขี้ยวงาทุกชนิด ศัตรูที่ร้าย ๆ ก็จะกลายเป็นมิตรไมตรีด้วยความเมตตาปราณี

Read more...

คาถาเอ็นดู

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหัง นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความรักใคร่เอ็นดู

Read more...

คาถาอุปถัมภ์

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ ใช้ท่องก่อนออกจากบ้าน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี

Read more...

คาถาหัวใจพระแม่ธรณี

เม กะ มะ อุ คาถาหัวใจแม่ธรณี ถอดออกมาจากพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตาได้แก่ : เม กรุณาได้แก่ : กะ มุทิตาได้แก่ : มะ อุเบกขาได้แก่ : อุ พระคาถาหัวใจพระแม่ธรณี นี้ใช้ได้สารพัดทุกประการ ใช้ทางเมตตาดีนัก จะเสกสีผึ้งทาปากก็ได้ เสกแป้งผัดหน้าก็ได้ ภาวนาไว้จะไม่มีใครทำอันตราย

Read more...

คาถาหัวใจพระธรรม

ทีมะสังอังขุ อาปามะจุปะ สังวิธา ปุกะยะปะ พระคาถาหัวใจพระธรรม 7 คัมภีร์ พระสูตร์ พระวินัยนี้ ท่านใช้ร่วมกันเสมอตีค่าไว้ควรเมืองใช้ได้ทุกประการ ถ้าจะให้เป็นเสน่ห์ให้เสกหมากกิน 3 ที เป็นที่รักแก่คนทั้งปวงแล เสกแป้งหอมน้ำมันหอมทาตาทาผมก็ได้ ไปเจรจากับใครเป็นเสน่ห์นิยมดีนักแล เสกน้ำมันทาตัวอยู่คงวิเศษนัก ทำน้ำมนต์พ่นแก้พิษต่างๆ แก้ไขก็ได้ ถอนแก้กระทำคุณไสยคุณคนก็ได้ ถ้าจะให้สตรีมาหาให้เขียนชื่อใส่ใบหมากพลูเสก 3 ที เรากินเองอยู่มิได้เลย ถ้ามิมาให้เขียนชื่อใส่กระดาษ เสกด้วยคาถานี้แล้วเอาหินทับไว้อยู่มิได้มากหาเราแล ตามแต่จะใช้เถิด คาถานี้วิเศษนัก

Read more...

คาถาหัวใจกาสลัก (แม่หลงลูก)

จะ ภะ กะ สะ สวด 3 จบ คาถาบทนี้ เสกแป้งผัดหน้า เป็นเมตตามหานิยมดีนักแล

Read more...

คาถาเสกสีผึ้งทาปาก

ทาริมฝีปาก ใครพบและใครเห็น เธอหรือเขาจักเอ็นดูแลรักเราแล พุทธคุณ…ท่านว่า เป็นเลิศมหาเสน่ห์ดีนักแล สีผึ้งปลุกเสกอาคมบทเมตตามหาเสน่ห์ ที่ทำถูกต้องตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ท่านว่า จักขลังและเปี่ยมด้วยพลังอิทธิฤทธิ์ ถ้าจะให้สีผึ้งมีมนตร์เสน่ห์แก่เพศตรงข้าม ต้องใช้รังผึ้งป่าแท้เท่านั้นมาหุงเป็นสีผึ้งแล้วนำไปประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในพระอุโบสถหรือในป่าช้า 9 วัน 9 คืน ในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง คืนเดือนมืดข้างแรม ถึงจะได้สีผึ้งแท้ที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตามหาเสน่ห์ยิ่ง ปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้ รานะปิยังมะมะ ปุริสานัง ปิยังมะมะ อิตถีนัง ปิยังมะมะ ปัณทิตานัง ปิยังมะมะ ขุนนางใช้นิ้วกลางทา สตรีให้ใช้นิ้วนางทา ท้าวพระยาให้ใช้นิ้วชี้ทา จักมีเสน่ห์นักแล พระคาถาสีผึ้งทาปาก หรือปลุกเสกสีผึ้งทาปากเป็นเสน่ห์ดีนักแล จักเจรจากับผู้ใด จักมีใจเอ็นดู หรือพูดกับสตรีใดจักมีใจรักใคร่เรา หากกับหญิงหรือชายได้กันเป็นสามีภรรยา ให้บริกรรมเสกด้วยพระคาถาบทนี้จักรักกันและอยู่กินกันชั่วนิจนิรันดร อะเสทาปะราชิตานิ ทะสังปะลายันติ อะเสสะโต บริกรรมให้ครบ 16 คาบ คนโบราณท่านว่า จักเกิดผลดีเป็นเลิศ ด้านเมตตามหาเสน่ห์ยิ่ง

Read more...

คาถาเสกลูกอม

ให้เสกอาคมบทนี้ อมใส่ปาก ไปพูดกับใคร จักรักและเชื่อคำพูดเรา พุทธคุณ…ไปเจรจาความใดจักสำเร็จ ท่านว่าให้นำลูกอมมาปลุกเสกอาคมบทนี้ให้ครบ 108 จบ แล้วจึงใส่ปากอมเอาไว้ เดินทางไปอดน้ำได้ดีนัก อีกทั้ง ยังแคล้วคลาดคงทนกับสารพัดศัตรูได้ทั้งปวง ปลุกเสกลูกอมด้วยพระคาถาบทนี้ พุทโธ พุทธัง พุทธะ ธัมโม ธัมมัง ธัมเม ธัมมะ สังโฆ สังฆัง สังเฆ สังฆะ สัพพะสัตรูวินาสสันติ เสกพระเวทย์นี้ให้ครบ 108 จบ อมลูกอมเสกอาคมบทนี้แล้ว ไปเถอะไปเจรจาพูดกับใคร เธอหรือเขาจักรักเราหรือจักได้ความเมตตาจากผู้นั้น

Read more...

คาถาเสกผ้าเช็ดหน้า

เสกอาคมบทนี้ใส่ผ้าเช็ดหน้า ไปพบใครจักรักให้ความเมตตา พุทธคุณ…เป็นเลิศทางเมตตาดีนัก คำบริกรรมปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้ ชิวหามุทุรังวาจัง ชิวหาวันติ วิสิตตะวา สัทธังสุตตะวา ปุสุนทะรัง ปิยาเย วะปิยัง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เสกพระเวทนี้ให้ครบ 108 จบ สุกตติมา สุภาจาโร สุสิละวา ปากะดต ยัสสะสิมา วะเจธิโร เกสะโรวา อะสัมภิโต เสกพระเวทนี้ให้ครบ 108 จบ ซึ่งท่านว่าพระคาถานี้มีความขลังและคงทน โดยเช็ดหน้าวันหนึ่งจะคงทนอยู่ได้นานถึง ๓ วัน ถ้าเช็ด ๓ วันจะอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือน หากเช็ดหนึ่งเดือนจะอยู่ทนได้นานถึงหนึ่งปี หรือถ้าท่านใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเดิมนี้เช็ดหนึ่งปี จักอยู่ได้นานถึง ๓ ปี เชียวแล

Read more...

คาถาเสกปลาตะเพียนทอง

ท่านว่า บูชาแขวนไว้หน้าร้าน จักค้าขายของดีเป็นเลิศนักแล พุทธคุณ…เป็นของขลังที่คนไทยบูชาไว้ค้าขาย เตรียมปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองเรียบร้อยแล้ว ให้ลงอักขระหัวใจ พระฉิมในรูปปลาตะเพียน บริกรรมปลุกเสกด้วยหัวใจพระฉิมคือ น ชา ลิ ติ พร้อมกับบริกรรมพระเวชบทนี้ นะมัดถุ อิเมตตา มหาชะนา สัพพะ ลาภา ภะวันตุเต ลงอิ อุเมตตา มหาราชา สัพพะสะเนหาจะปูชิโต ลงอุนะนามีนา มหาลาภา ภะวันตุเต ให้เสกลง นะ ตัวกลางด้วย แล้วเจาะปูปลาตะเพียนทั้งสองตัว จึงร้อยด้วยเชือกสำหรับแขวน ถ้าเป็นร้านค้าให้แขวนไว้หน้าร้าน หรือ ถ้าจะแขวนไว้ในเรือเพื่อค้าขาย ให้อาราธนาปลาตะเพียนผูกไว้บนหัวเรือ 1 ตัว แล้วที่ท้ายเรือ 1 ตัว เมื่อออกเรือไปค้าขาย จักซื้อง่ายขายคล่องดีนักแล

Read more...