คาถาหลวงพ่อสด (วัดปากน้ำ)

สัมมาอะระหัง คาถาหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ ใช้ภาวนาเป็นกรรมฐาน หรือมีพระผงของวัญของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ก็นำมาสวดบูชาด้วยคาถานี้ได้

Read more...

คาถาหลวงพ่อแช่ม

พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ คาถาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนแล้วท่อง คาถาหลวงพ่อแช่ม 1, 3, 5, 7, 9 จบ ซึ่งจะคุ้มครองป้องกันอัตรายต่างๆได้ดีนักแล

Read more...

คาถาหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง หลวงพ่อโอภาสี ธนบุรี สวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ หรือ 9 จบ ทุกวันพระ เพื่อขอมงคลโชคลาภให้แก่ชีวิต สามารถป้องกันภัยได้ครอบจักรวาล

Read more...

คาถาหลวงพ่อโสธร

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะอิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ คาถาหลวงพ่อโสธร ก่อนจะใช้ คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ต้องบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงกล่าวคำบูชาเฉพาะ พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร สวด 3 จบ หรือ 9 จบ เป็นประจำ จะประสบแต่โชค มีลาภ มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต ความทุกข์โรคภัยหายไป

Read more...