โองการนารายณ์แสง (เสกน้ำอาบกิน)

โสธายะ โอมพระนารายณ์แผลงริทธิ์ พระอาทิตย์เปล่งแสง พระจันทร์สำแดงรัศมี พระธรณี สนั่นหวั่นไหว พระคงคาไหลอยู่กลับกลอก พระพายก็พัดหมอก อยู่ครอบคลุม ตลบพระเสภพ ก็มีกำลังได้ขี่แสนช้างสาร พระเพลิงย่อมสังหารผลาญด้วยอิทธิริทธิ์ อันปรากฏ โอมเพชชาติทรหด ปรากฏแก่ตัวกู พุทธังอนัตตา ธัมมังออนัตตา สังฆังอนัตตา ทุสะมะนิ นิสะมะทุ โสทายะ พระคาถาเสกน้ำอาบกิน บางท่านเรียกว่า โองการนารายณ์แสง ผู้ใดที่จะเล่าเรียนพระคาถาให้เรียนจำทำเป็น ทำเวทย์มนต์คาถาได้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ติดขัด มีอานุภาพนักอยู่ยงคงกระพัน

Read more...

พระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ

คาถายันต์เกราะเพ็ชร สมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ ตั้งนะโม ๓ จบ ๑. อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา บทนี้ชื่อ กระทู้ ๗ แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ๒. ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง บทนี้ชื่อว่า ฝนแสนห่า ประจำอยู่ทิศอาคเณย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ๓. ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท บทนี้ชื่อ นารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้) ๔. โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ บทนี้ชื่อ นารายณ์ถอดจักร์ ประจำอยู่ทิศหรดี…

Read more...

คาถาอุดปืน

นะ บังดิน โม บังไฟ พุท บังลูก ธา มิให้ออก ยะ ปิดปาก กระบอก อะนุตตะรัง ฆะเฏสิ กิงการะณัง อะระหังปิตตัง วิกรึง คะเรมิฯ สวด 1 จบ เสกเป่าลมออกไป จะปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตราย อาวุธปืนผาหน้าไม้ของศัตรูจะด้านจะตันมิอาจทำร้ายเราได้เลย

Read more...

คาถาอิติปิโสถอยหลัง

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ…

Read more...

คาถาห้ามน้ำทะเล มหาสมุทรแปรปรวน

ตั้งนะโม ๓ จบ นะทะเล นะสมุททะโอเฆ อัมพุคะเต จะระณัง สัมพุทโธ ทะเวหัตุเถ ราวา สมุทธัง วารีติฯ อาคมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยเรือ หรือออกเรือไปจับปลากลางทะเลและมหาสมุทร ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายจากธรรมชาติที่มีความแปรปรวนเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที และเคยมีเรือประมงออกไปจับปลาในทะเลลึกและมหาสมุทร เจอคลื่นลมและพายุโหมพัดกระหน่ำมารุนแรง จนทำให้เรือประมงต้องอับปางลงกลางทะเล จนเกิดดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องร้ายๆ เช่นนี้เกิดขึ้นกับเรือประมงมาแล้วนับไม่ถ้วน เป็นภัยของทะเลและมหาสมุทรที่น่าสะพรึงกลัวมาก

Read more...

คาถาหัวใจอิติปิโส

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ คาถาหัวใจอิติปิโส คาถาบทนี้ ภาวนาก่อนออกเดินทาง คุ้มครองป้องกัน ศัตรูมิกล้าทำร้ายเรา เป็นเสน่ห์มหานิยม คาถาหัวใจอิติปิโส วิเศษนักแล 1. อะ คือ อะระหัง หมายถึง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง บทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง 2. สัง คือ สัมมาสัมพุทโธ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เอง บทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี 3. วิ คือ วิชาจะระณะสัมปันโน หมายถึง เป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะ บทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ 4. สุ คือ สุคะโต หมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดี บทนี้ใช้ในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ 5. โล คือ โลกะวิทู หมายถึง เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง บทนี้ใช้ภาวะนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด…

Read more...

คาถาหัวใจลิงลม (คงกระพันชาตรี)

ชะ หะ ปะ ตาฯ สวด 7 จบ เพื่อให้หนังเหนียว รอดพ้นอาวุธ เขี้ยวงา และของมีคมทั้งปวง

Read more...

คาถาหัวใจพาหุง

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ ให้สวดภาวนา พระคาถาหัวใจพาหุง ทุกวัน วันละ 108 ครั้ง จะประสบแต่ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ตลอดกาลเป็นนิจแลฯ

Read more...

คาถาหัวใจพระสังคหะ

จิ เจ รุ นิ อิ สะ เย นะ วิกรึงคะเร คาถาหัวใจพระสังคหะ (คาถากรึงคาถา)& คาถานี้ เสกตรึงคาถาอื่นๆซึ่งเราภาวนาไว้แล้วเกรงว่าจะไม่ขลังให้ขลังขึ้น หรือจะใช้ภาวนา เมื่อตกอยู่ในท่ามกลางภยันตรายก็วิเศษนัก อยู่ยงคงกระพัน หอก ดาบ เขี้ยว งา อาวุธทั้งปวงใช้ได้ผลจริง ประเสริฐนักแล

Read more...

คาถาหัวใจพระรัตนตรัย

อิ สะ วา สุฯ สวด 9 จบ ขอโชคลาภ เสริมเสน่ห์เมตตา สวดเป่าเสกใส่ผู้คน หรือสัตว์มีพิษ สะกดมิให้มาทำร้ายเราได้ พระคาถานี้ถ้าจะจับเหล็กแดง ให้เสกมะกรูดส้มป่อย 7 คาบ ทามือแล้วจับมิร้อนเลย ถ้าจะกำหราบศัตรูให้ว่า 19 คาบ ถ้าจะผูกปากสัตว์ทั้งหลายให้ว่า 18 คาบ อ้าปากมิออกเลย ให้เขียนอักษรนี้ใส่ฝ่ามือเสก 11 คาบ เป่าลง ยกมือตวาดหอกดาบ ตกจากมือล้มลงทั้งยืนแล ถ้าจะปัดพิษงู ให้เอาหญ้าแพรก 1๔ ยอดมาเสกแล้วพัน ถ้าตายแล้วเป็นขึ้นมาแล ถ้าจะขับผีให้เขียนอักษรนี้ใส่ฝ่ามือตีหลังมันออกแล เสกสะเดาะได้สารพัด ถ้าแม้นเจ้านายท่านโกรธ ให้เสกน้ำล้างหน้า เวลาเสกให้บ่ายหน้าไปทางตะวันขึ้น ท่านหายโกรธสิ้นแล เสกน้ำมันเสกขี้ผึ้งเป็นทางเมตตาตามหานิยมดีนักแล จะใช้ทางคงกระพัน ท่านได้ถอดเป็นดังนี้ กะระมะถะ กิริมิถิ กุรุมุถุ เกเรเมเถ ให้เสกด้วยคาถานี้คงทนดีนักแล

Read more...