คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก

วันทามิ เจดิยัง สัพพัง สัพพัฎฐาเน สุปฏิษฐิตาสรีระธาตุงมหาโพธิ พุทธรูปัง สักการัง สัทธา นาคะโลเก เทวโลเก ดาวติงเส พรหมโลเก ชมพูทีเป ลังกาทีเป สรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อรหันตาธาตุโย เจดิยัง คันธกุฎี จตุราศี ติสสหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทเจดิยัง นะระเทเวหิปูชิตา อะหังวันทามิ ฑูระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส นมัสการการและรวบรวมพลังพระธาตุทั่วอนันตจักรวาล

Read more...

คาถาหลวงปู่ศุข

ตั้งนะโม ๓ จบ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ คาถาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท พระคาถาบทนี้ มากด้วยความขลังและความศักสิทธิ์เป็นเลิศ ก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านไปไหนๆ ก็ตาม ให้บริกรรมพระเวทนี้ครบ 9 จบอาราธนาระลึกถึงเจ้าของวิชาอาคม หลวงปู่สุข (วัดมะขามเฒ่า) แล้วเป่าลมปราณ 3 ครั้ง เอามือลูบเส้นผมบนศรีษะ รับรองไม่ว่าท่านจะเดินไปสถานที่แห่งใด จักด้วยเครื่องบิน เรือ รถยนต์ และอื่นๆเป็นยานพาหนะ ท่านจักปลอดภัยทุกครา นี่แหละพระพุทธคุณของพระเวทนี้

Read more...

คาถาโองการมหาทมื่น

โอม นะ โม พุท ธา ยะ กูจะกล่าวกำเนิดเกิดพระมหาทมื่น กูจะโยนตัวกูขึ้นไปเป็นกงไม้ไร่ ก็หักแหลกลงเป็นผุยผงทั่วทั้งเมืองสกลชมพู กูจะลำลึกถุงครูกูใครจะสู้กูก็บ่มิได้ ครูกูจึงให้กูเล่า พระคาถาพุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ ภะคะวาไชยมังคะลัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะวันทานัง ปาสุอุชา อิสะปะมิ พุทธสังมิ อิสวาสุ นะมะอะอุ อิกะวิติ วิสุทธิเสฐโฐ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ อะระหังสุคะโตภะคะวา สังวิธาปุกะยะปะ อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ ทุสะมะนิ สะธะวิปิปะสะอุ ทุสะนะโส จิเจรุนิ ตันนิพพุทติง นะมะนะอะ นอกอนะกะ กออนออะ นะอะกะอัง ตัถถะนะถะ อุมะอะยัง จิปิเสคิ คิเสปิจิ กันหะเนหะ นิระมหาสะตัง จะภะกะสะ นะมะพะทะ กะระมะถะ จะอะภะคะ นะมะกะยะ สุสิโมพุทโธภะคะวา สุสิโมธัมโมภะคะวา สุสิโมสังโฆภะคะวา โลกะนาโถมหิทธิโก นาสังสิโม…

Read more...

คาถาหลวงพ่อเดิม

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม พระคาถาบูชา เทพยดานพเคราะห์ พระคาถาหลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์) ใช้เพื่อเสริมดวงชะตา โดยผูกดวงชะตาของท่านพร้อมเขียนชื่อ นามสกุลท่านไว้ใต้ดวงชะตา แล้ววางตั้งไว้ข้างฐานพระ ว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นมงคลกับตัวท่านเอ

Read more...

คาถาฤาษีตาไฟ

ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึงพระฤาษีตาไฟ อัคคิจักขุ จิปิเสคิ อัคคิจักขุ ปิเสคิจิ อัคคิจักขุ เสคิจิปิ อัคคิจักขุ คิจิปิเส เป็นคาถาพระฤาษีตาไฟแท้แล ไม่ใช่อื่นไกล คือหัวใจปฏิสังขาโย ใช้เรียงกันต่อหมุนไปคำละตัว และวกเข้าหาตัวต้น ท่านห้ามแปลแล สิทธิการิยะ ท่านกล่าวว่า ใครได้เหมือนได้โสดาบัน หรือแก้วมณีโชติใสแสง ใช้ดับพิษเสีย พิษไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ปวดหัวมัวตา เสก 2 คาบเป่าลงดีแล ใช้ทางเมตตามหาละลวยก็ได้ ภาวนาไปทุก เช้า-ค่ำ จักเกิดลาภสักการะ เงินทอง ค้าขายของก็ดี ภาวนาตามลูกประคำ มีอานิสงส์มากแท้ ใช้กันทางภูตปิศาจก็ได้ ทำน้ำมนต์ประพรมบ้านเรือน กันไฟแล คายขันธ์ 5 เทียนเล่มบาท 1 คู่ เทอญ

Read more...

คาถาเรียกกุมารทอง รักยม

เอหิกุมาโร เอหิกุมารี เอหิรักยม เอหิพรายทอง ปิยังมะมะ ปุตตัง วะซายะติ อารักขานะ ปัจจะโย เจ้ารักเจ้ายม กุมารทอง พรายทอง จงมา จงมา เอหิมะมะ กุมารทองนั้นก็คือเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่มีวิญญานของเด็กสิงสถิตอยู่ คาถาเรียกกุมารทอง ใช้เมื่ออยากให้กุมารทองช่วยอะไรก็บอกกล่าวไป และเมื่อเวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกให้เขา(กุมารทอง – รักยม)ไปด้วยกับเราด้วย คาถา เรียกกุมารทอง คาถารักยม นี้ใช้ในขณะที่เราจะกินอะไร หรือเอามาให้เขากิน ก็จะต้องเรียกด้วยคาถานี้เช่นเดียวกัน ถ้ามีศัตรูหรือกำลังเดือดร้อน ก็เรียกให้เขา(กุมารทอง – รักยม)ช่วยด้วย คาถาเรียกกุมารทอง คาถารักยมนี้เหมือนกัน วิธีเลี้ยงกุมารทอง คาถาบูชากุมารทอง

Read more...

คาถาเบิกพรายปาก

โอมเบิกมหาเบิก ข้าพเจ้าจะขอเบิกริมฝีปาก ตลอดถึงรากพระเขี้ยวแก้ว จะได้ภวนาพระคาถาอันใดแล้ว ขอจงประจักษ์ทุกสิ่งอัน พุทธังขลังจริง ธัมมังขลังจัง สังฆังขลังประดังดุจ พระพุทธะวาจา ด้วยอำนาจพระพุทธะคาถา ด้วยอำนาจพระคาถานี้ พุทเบิก ธะบาก สังปาก มิคือตัวกู สุสูสิสี มะมามิมี ด้วยอำนาจแห่ง นะมะพะทะ ต้นเดิมเป็นของท่านหลวงพ่อคง วัดบางโคล่นอก ถนนตก กรุงเทพ อาจารย์ในยุครัชกาลที่ 5 ใช้เสกภาวนา เพื่อชำระปากเป็นการเบิกพรายปาก ให้บริสุทธิ์ก่อนทำการสิ่งใด และหากเราไม่ได้ใช้ปากไปในทางเสื่อมเสียประการใด ก็จะคงอยู่ใด้เจ็ดวัน แต่ถ้าเราเกิดปากเสียพูดจากไปในทางไม่ดีถึงจะไม่ร้ายนักก็ตาม

Read more...

คาถาเบิกเนตร

สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ คาถาเบิกเนตร พระคาถาเบิกเนตร บทนี้ มีประสิทธิภาพมากมายหลายสถาน คาถาเบิกเนตร ใช้เบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างหรือหล่อใหม่ก็ได้ หรือรูปปั้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทพ หรืออะไรก็ได้ทุก ๆ อย่าง ใช้พระคาถาบทนี้ เสกสุรา หรือเสกน้ำ พ่นตาแดงตาเจ็บก็ดีนักแล หรือจะใช้คาถาเบิกเนตร กับร่างทรง ร่างเทพใหม่ ๆ ในการเบิกเนตรเบิกทวาร เปิดพระโอษฐ์ ก็ใช้ได้ดียิ่ง

Read more...

โองการเทพชุมนุม

สาธุ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระพุทธะคุณณัง พระธัมมะคุณณัง พระสังฆะคุณณัง พระศรีรัตนตรัย และสมณาจารย์ ครูอาจารย์ เดชะบรมโพธิสมภารมาอยู่ เหนือเกศเกล้าแห่งข้าพเจ้า ผู้จะตั้งนมัสการ เชิญพระพุทธองค์ ทรงพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม พระกัมมัฏฐาน พระธัมมามูล ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ จนทั้งพระไตรปิฎก กัณฑ์ไตร พระเตมียน์ใบ้ พระมหาชนก พระมโหสถ พระโพธิสัตย์ พระพุทธสิหิง พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจตุโลกบาล พระโมกคัลลาณญาณ พระสารีบุตร พระพุทธกุ กุกสันโธ พระโกนาคุมะโน พระพุทธกัสสโป พุทโธ พระศรีสากะยะมุนีโคดม พระพุทธบรรทม พระนารอด ยอดพระตัณหัง อัฏฐะอรหันตัง พระสุวรรณสามปัณฑิตา พระแท่นศิลาอาสน์ พระมุนีนาถ พระศาสดา พระยาธรรมิกราช พระศรีอารินไมตรี พระฤาษีทั้งแปดหมื่นพระองค์ อันนั่งจมกรมภาวนาอยู่ในถ้ำพระคูหาสวรรค์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระไตรสรรณคมน์ พระบรรทม…

Read more...

คาถาอาราธนากรรมฐาน

หันทะมะยัง กัมมัฏฐานานัง อาราธนานัง กะโรมะเส คาถาอาราธนากรรมฐาน ใช้ก่อนที่เราจะฝึกอบรมจิตให้บริสุทธิ์ โดยทาง พระกรรมฐาน พระคาถาอาราธนากรรมฐานเพื่อจะทำให้จิตสงบนิ่ง จิตว่างไม่มีกิเลส ไม่มีความวิตกหมกมุ่นในสิ่งอื่นใด ก็จะสร้างนิมิตอันดีงาม ได้ตามแต่บุญบารมี เท่าที่จะบังเกิดเป็น จึงควรที่จะอาราธนาเสียก่อน

Read more...