คาถาบูชาชูชก (พ่อปู่ชูชก)

ตั้งนะโม ๓ จบ อิติ สุคะโต ชะนาสุโภ ชูชะโก สุคะโต อิติ อธิฐานแล้วมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ มีโชคมีลาภมิขาดสายหายจากความยากจน ตั้งนะโม ๓ จบ อุล ลุม ปะ ฐะ มัง ภันเต ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา เถรัสสะ อานุภาเวนะ สทาโหติ ปิยังมะมะ เมื่อว่าคาถาบูชาชูชกนี้จบแล้วก็ให้อธิฐานถึง “ชูชกมหาลาภ ” ให้ช่วยเหลือ ในสิ่งที่ปรารถนา ในไม่ช้าอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบัลดาลให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลทุกประการแลฯ

Read more...

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ จุดธูป 9 ดอก สักการะท้าวเวสสุวัณ-ท้าวเวสสุวรรณ และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่อง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

Read more...

คาถาหลวงพ่อสด (วัดปากน้ำ)

สัมมาอะระหัง คาถาหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ ใช้ภาวนาเป็นกรรมฐาน หรือมีพระผงของวัญของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ก็นำมาสวดบูชาด้วยคาถานี้ได้

Read more...

คาถาหลวงพ่อแช่ม

พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ คาถาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนแล้วท่อง คาถาหลวงพ่อแช่ม 1, 3, 5, 7, 9 จบ ซึ่งจะคุ้มครองป้องกันอัตรายต่างๆได้ดีนักแล

Read more...

คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก

วันทามิ เจดิยัง สัพพัง สัพพัฎฐาเน สุปฏิษฐิตาสรีระธาตุงมหาโพธิ พุทธรูปัง สักการัง สัทธา นาคะโลเก เทวโลเก ดาวติงเส พรหมโลเก ชมพูทีเป ลังกาทีเป สรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อรหันตาธาตุโย เจดิยัง คันธกุฎี จตุราศี ติสสหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทเจดิยัง นะระเทเวหิปูชิตา อะหังวันทามิ ฑูระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส นมัสการการและรวบรวมพลังพระธาตุทั่วอนันตจักรวาล

Read more...

คาถาหลวงปู่ศุข

ตั้งนะโม ๓ จบ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ คาถาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท พระคาถาบทนี้ มากด้วยความขลังและความศักสิทธิ์เป็นเลิศ ก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านไปไหนๆ ก็ตาม ให้บริกรรมพระเวทนี้ครบ 9 จบอาราธนาระลึกถึงเจ้าของวิชาอาคม หลวงปู่สุข (วัดมะขามเฒ่า) แล้วเป่าลมปราณ 3 ครั้ง เอามือลูบเส้นผมบนศรีษะ รับรองไม่ว่าท่านจะเดินไปสถานที่แห่งใด จักด้วยเครื่องบิน เรือ รถยนต์ และอื่นๆเป็นยานพาหนะ ท่านจักปลอดภัยทุกครา นี่แหละพระพุทธคุณของพระเวทนี้

Read more...

คาถาหลวงปู่ฟั่น

ตั้งนะโม ๓ จบ นะโมวิมุตติยา นะโมวิมุตตานัง เป็นคาถาที่ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร) ให้ท่องเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นคาถาแคล้วคลาด เมตตามหานิยม ให้ท่อง 3 จบ , 5 จบ , 7 จบ หรือ 9 จบ จะได้ผลดัมาก

Read more...

คาถาพุทธวิทยาคม (หลวงปู่ครูบาธรรมชัย)

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ คาถาหลวงปู่ครูบาธรรมชัย (วัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่) สวด 3 จบทุกวันพระ พระคาถานี้มีคูรวิเศษ ดลให้ชีวิตรุ่งเรือง แคล้วคลาด จากสิ่งร้าย อันตรายต่างๆ เป็นที่รักชื่นชมของผู้คนทั่วไปทุกแห่งหน

Read more...

คาถาพ่อท่านคล้าย

ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธัง อรหัง พุทโธ ธัมมัง อรหัง พุทโธ สังฆัง อรหัง พุทโธ พิศิษฐ์อรรถกาโร นะโมพุทธายะ คาถาบูชาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วันสวนขัน วัดพระธาตุน้อย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

Read more...

คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

วิ วะ อะ วะ สุ สะ ตะ วิ วะ สะ วา หะ ฯ ระลึกถึงพระครูบาศรีวิชัยและพระครูบาชุ่มพุทธโกวัดไชยมงคล

Read more...