ต้องทำอย่างไรในวันเปลี่ยนชื่อ

ตักบาตรวันแรก (ก่อนเปลี่ยนชื่อ 1 วัน) ตักบาตร (กรวดน้ำ) แล้วอธิษฐานให้กับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกป้องคุ้มครองตัวเรา ขอจงมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร และบอกกล่าวขอขอบคุณ(ชื่อเก่า……..) ที่เคยได้ใช้มาจนกระทั้งถึงวันนี้ และบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอคืนชื่อเก่า…..กลับสู่สวรรค์ ขอผลบุญในการตักบาตรครั้งนี้จงเป็นผลอโหสิกรรมซึ่งกันและกันกับเจ้ากรรมนายเวร ของข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ จงหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกัน ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ ตักบาตรครั้งที่ 2 (วันเปลี่ยนชื่อ) ตักบาตรตอนเช้าเหมือนเดิม แล้วอธิษฐานให้กับเทวาที่รักษาตัวเราทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล ถึงพระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี ทวยเทพเทวาทุก ๆ พระองค์ จงมาปกปักดูแลรักษา จงมาอวยพร จงโปรดรับรู้อนุโมทนา กับการเปลี่ยนชื่อใหม่ของข้าพเจ้า (บอกชื่อใหม่ ……..)ในครั้งนี้ด้วยเทอญ…..สาธุ สาธุ สาธุ จากนั้นจึงไปเปลี่ยนชื่อใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด และในวันเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้ว ให้จุดธูป 16 บอก ปักกลางแจ้ง นอกชายคาหันหน้าเข้าบ้าน ถือบัตรประชาชนพร้อมกับพนมมือบอกชื่อใหม่ เลขที่บัตรประชาน…

Read more...